Renditööjõu täisteenus

WIEST OÜ pakub renditööjõu vahendamisel täisteenust, võttes enda kanda renditööjõu Eestisse toomise kulud, seonduva dokumentide ja tõendite vormistamise, Eestis makstavad maksud, siduvad lepingud jms. 

Alustame koos renditööjõudu vajava ettevõttega nende tööjõuvajaduse kaardistamisega ning pakume välja omapoolsed ettepanekud töötajate arvu, nende tööle asumise aja jmt. osas.

Ettevõtte ja WIEST OÜ vahel vastastikku võetud kohustusi, koostöö sisu ja vormi kajastab meievaheline allkirjastatud leping.  

  • Koostöös asukohariigi Ukraina agentidega valime välja inimese(d), kes vastavad  Eesti kasutajaettevõtte vajadustele ja profiilile.
  • Kasutajaettevõtte soovil saadame töötaja CV ja nõutavad kvalifikatsioonitõendid/diplomid/tunnistused kasutajaettevõttele.
  • Vormistame kõik vajalikud dokumendid, mis on vajalikud kolmandatest riikidest pärit renditöötajate sisenemiseks Euroopasse ja Eestisse.
  • Registreerime kõik töötjad PPA-s (võtab seaduse järgi aega u 20 tööpäeva).
  • Registreerime kõik töötajad EMTA (TÖR) registris ja tasume kõik Eesti seaduses ettenähtud maksud ja maksed.
  • Kindlustame töötajad eluasemega, majutades nad mugavustega korterites (köök, dušš, WC jne.) majutame maksimaalselt kaks inimest ühes toas.
  • Garanteerime töötajatele transpordi Eestisse ja Eesti siseselt tööobjektile jõudmiseks (kui töökoht/-objekt on elukohast enam kui 2 km kaugusel. 
  • Juhul, kui renditöötaja haigestub, ei sobi kasutajaettevõttele kvalifikatsiooni, oskuste või äärmuslikuks osutunud isikuomaduste või narko- või alkoholisõltuvuse tõttu, leiame uue töötaja võimalikult lühikese ajaga.
  • Kõik tekkivad probleemid lahendame koostöös kasutajaettevõttega. 
  • Kui osapooled ei leia probleemi lahenduse osas kompromissi, lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.

RENDITÖÖJÕUD – UUS VÕIMALUS JA EFEKTIIVNE LAHENDUS

Renditöö on tänapäevane laialt levinud töösuhte vorm, mida kasutatakse järjest enam kogu maailmas, sh Eestis. Renditööjõu kasutamine võimaldab hajutada ettevõtte või organisatsioonil majandusriske, kasutada optimaalsemalt olemas olevat inimressurssi ja hoida kokku aega tööjõuga tegelemisel. Tööjõurendi teenust pakkuv ettevõte tagab töötajate olemasolu põhitöötajate puhkuste või haiguste ajal ning annab võimaluse kiiresti palgata lisatööjõudu juhul, kui see töömahu kasvades vajalikuks osutub. Samuti vähendab renditööjõu kasutamine värbamis-, tööjõu- ja tootmiskulusid ning maandab riske, rahalisi – ja asjaamisega seotud kohustusi, mis kaasnevad inimeste töölevõtmisega.

PAINDLIKKUS, USALDUSLIKKUS JA KÕRGE MOTIVEERITUS

Tööjõurent on väga paindlik koostöövorm, võimaldades rentida vajalikul arvul töölisi just teile sobivaks ajaperioodiks, kas lühi-, pika- või hooajaliselt. Paindlikkus avaldub ka selles, et saate rentida tööjõudu alates mõnest inimesest kuni suurema meeskonnani.

WIEST OÜ-l on olemas vajalikud kogemused ja kompetents renditööjõuga seotud töö-  ja elamislubade taotlemisel, töötajate registrisse kandmise, tervisetõendite, viisade jmt. vormistamise osas. Ettevõte võtab enda kanda ja tasub seadusekuulekalt kõik Eestis tööjõuga seotud maksud ja maksed, mis annab meie lepingupartnerile täieliku juriidilise kindluse kolmandast riigist saabunud võõr- ja renditööjõu kasutamisega seotud mistahes tasandil tehtava riikliku kontrolli  juriidilise korrektsuse osas.   

Renditööjõu vaieldamatuks plussiks on kolmandatest riikidest tulnute väga kõrge motiveeritus saada tööd ja teha seda võimalikult hästi. Kui ettevõte on rahul töötaja panusega, on sellel tulevikuperspektiivi st töösuhte jätkumisele nii materiaalne kui  moraalne mõju.

Leiame kiiresti teile sobiva ja kvaliteetse töötajaskonna

Suudame pakkuda renditööjõudu paljudes tegevusvaldkondades ja majandussektorites, leides oma partneritele vajalikku kvalifikatsiooni, oskusi ja kogemusi omavaid renditöötajaid Ukrainast.