Tööjõurent

Pakume renditööjõudu paljudes tegevusvaldkondades ja majandussektorites, leides oma partneritele vajalikku kvalifikatsiooni, oskusi ja kogemusi omavaid renditöötajaid.

RENDITÖÖJÕU EELISED ETTEVÕTTELE

Paindlikus ja kiirus

Võimaldab leida koheselt sobiva tööjõu just teie ettevõttele sobivas valdkonnas, mahus (mõnest töötajast kuni töötajate brigaadini) ja perioodiks.

Aja ja ressursside kokkuhoid

Säästab ettevõtet tööjõu leidmise, taustauuringu tegemise, kvalifikatsiooni kontrollimise ja dokumentaalse asjaajamise kohustusest.

Töösuhte lihtsus ja konkreetsus

Ettevõttel puuduvad renditöötajatega siduvad töölepingud ning sellest tulenevad kohustused tasuda puhkus- ja haigusrahasid või kompensatsioone.

Kõrge motiveeritus

Kolmandatest riikidest pärinev renditööjõud on  kõrge töömotivatsiooniga. Tänu kõrgele motiveeritusele on renditööjõud valmis tööle asuma koheselt.

Mugavus

Renditöötajate majutuse, transpordi korraldab ja kulud sh. tööjõukulud katab WIEST OÜ. Renditöötaja töötab lepingu alusel, mis fikseerib konkreetse ajaperioodi, töötundide arvu ja tasu.

Säästab teie inimesi

Täidetud töökohad annavad võimaluse vabastad senised  töötajad ülekoormusest, mis tõstab nende motivatsiooni ja rahulolu oma tööga ja tõstab seeläbi ka töö tulemuslikkust.

Peamised tegevuse valdkonnad

  • Tootmis- ja liinitööjõud (mistahes valdkond)

  • Abitöölised (mistahes valdkond)

  • Pakkimis- ja komplekteerimise töölised

  • Laotöölised

  • Hoolduspersonal

Meie partnerid ja töötajad

Wiest OÜ-l on Ukrainas head ärikontaktid ja usaldusväärsed koostööpartnerid, kes aitavad meid meie soovitud profiili, oskuste ja kogemustega töötajate värbamisel. Võimalusel oleme eelistanud abielupaare, kuna nad on tõestanud end tublide ja väga motiveeritud  töötajatena. Samuti on meie kogemus näidanud, et koos elades ja töötades on kergem taluda võõrsil töötamisega seotud sotsiaalseid pingeid.

Wiest OÜ on oma tegevuse algusest peale lähtunud seisukohast, et renditööjõudu tuleb kohelda sama väärikalt kui kohalikku tööjõudu: makstes Eesti töötajatega samaväärset  ja ausat palka,  pakkudes korralikku ja inimväärset elamist, hea tagasiside puhul partnerettevõttest ka vaba aja ja puhkusevõimalusi, abistanud vajadusel transpordiga jne. See inimväärne ja võrdne kohtlemine kandub edasi renditöötaja suhtumisse oma töösse ja ettevõttesse, kus ta töötab ning on seni end õigustanud nii renditööjõudu kasutavate ettevõtete kui töötajate puhul.

COVID-19 INFO

Covid-19 testide tegemise eest hoolitseb ja tasub  WIEST OÜ. 

Eneseisolatsiooniaeg on töötajale tasuta, elamiskulud katab  WIEST OÜ.

 Leiame kiiresti teile sobiva ja kvaliteetse töötajaskonna 

Suudame pakkuda renditööjõudu paljudes tegevusvaldkondades ja majandussektorites, leides oma partneritele vajalikku kvalifikatsiooni, oskusi ja kogemusi omavaid renditöötajaid Ukrainast.